ANBO-PCOB Afdeling Gouda

Contactpersoon

Ies van der Werf
anbopcob.in.gouda@gmail.com
0624225251
Impressie afbeelding van de organisatie

Over deze organisatie

ANBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. ANBO-PCOB is een belangenbehartigings- en serviceorganisatie gericht op ouderen. Dat  doen we vooral op het gebied van inkomen, pensioen, de digitale samenleving, wonen, veiligheid en gezondheid. De belangenbehartiging vindt vooral nog op landelijk niveau plaats, de plaatselijke belangenbehartiging is in ontwikkeling. Met behulp van een beperkt aantal beroepskrachten en van vrijwilligers biedt ANBO-PCOB aan leden op de genoemde onderwerpen informatie, advies en ondersteuning. We brengen mensen bij elkaar door plaatselijke activiteiten en ons digitaal ontmoetingstrefpunt (https://www.uwtrefpunt.nl/). En waar dat voor het bereiken van een betere positie van ouderen  nuttig en nodig is werken we samen met andere (ouderen-)organisaties als dat nodig is. ANBO-PCOB wil bondgenoot zijn voor een goed leven als oudere.

Helpt u bij

Doelgroepen

  • Ouderen