De Klup

Informatie

Bloemendaalseweg 68
2804 AB Gouda
0182527566

Contactpersoon

Jolanda de Ruiter
info@deklupgouda.nl
0182527566
Impressie afbeelding van de organisatie

Over deze organisatie

“De Klup vindt dat de samenleving toegankelijk moet zijn voor iedereen. Voor wie ‘meedoen’ niet vanzelf gaat, wil De Klup bijdragen aan het verhogen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid en het verminderen van gevoel van eenzaamheid.”

Voluit, de Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland “De Klup”, biedt vrijetijds- en vormingsactiviteiten voor jong en oud. We zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking en sinds 2015 – met de komst van de Participatiewet – voor (kwetsbare) mensen uit de wijk. Er is naschoolse opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking. Er zijn sport-activiteiten, hobbyklups en soos-activiteiten. Er wordt dagbesteding geboden en men kan binnenlopen in diverse zogenaamde huiskamers van Gouda.

Helpt u bij

Doelgroepen

  • Jongeren
  • Kinderen
  • Ouderen