Mentorschap Haag en Rijn

Informatie

Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag
43197
06-31045233

Contactpersoon

Danielle van Steenis
Gouda@mentorschaphr.nl
0631045233
Impressie afbeelding van de organisatie

Over deze organisatie

Mentorschap Haag en Rijn (MHR) verzorgt met professionele vrijwillige mentoren de wettelijke vertegenwoordiging voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking die zelf geen netwerk hebben. Zij wonen doorgaans in instellingen maar soms nog thuis.  De mentor is de gesprekspartner voor de zorg, spreekt met en namens de cliënt en vertegenwoordigt de cliënt bij de zorgplanbesprekingen. MHR  wordt door de kantonrechter benoemd als mentor. De mentor krijgt een Mandaat Besluit en zo alle bevoegdheden die bij het mentorschap horen. Onze mentor komt 1 x in de 2 weken langs. Daardoor kent de mentor de cliënt en kan hij ook diens belangen goed behartigen.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe mentoren die door ons worden opgeleid en gecoacht. Minimaal opleidingsniveau is MBO4. Uiteraard ben je een warme persoonlijkheid en sociaal vaardig.

We zijn ook altijd op zoek naar nieuwe cliënten.  Is iemand alleen en kan hij zijn zorgbelangen niet meer goed behartigen, bel of mail gerust om te overleggen of MHR iets kan betekenen.

Helpt u bij

Doelgroepen

  • Jongeren
  • Ouderen