Protestantse Diaconie Gouda

Informatie

(Kantoor diaconaal consulent) Oosthaven 31c
2801 PD Gouda
06 - 86 87 46 64

Contactpersoon

Nelleke de Jong
nelleke.de.jong@pkngouda.nl
06 - 86 87 46 64
Impressie afbeelding van de organisatie

Over deze organisatie

Diaconie betekent: omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn of haar recht komt. De diaconie van de Protestantse Kerk in Gouda wil zich daarom inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg.

Het totale werkgebied op dit moment omvat:

 • Individuele hulp geven aan mensen met financiële problemen.
  Door mee te denken over praktische oplossingen en mensen te introduceren bij een van de stichtingen zoals de Voedselbank, de Nonfoodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje.
 • Aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben.
  Door een luisterend oor te bieden, ontmoetingen en uitstapjes te organiseren voor ouderen, hulp te bieden bij kleine klussen in huis en mensen te introduceren bij stichtingen zoals het Swanenburghshofje en Inloophuis Domino.
 • Jongeren de mogelijkheid bieden om zich in te zetten voor projecten wereldwijd, bijvoorbeeld door middel van een diaconale (werk)vakantie.
 • Wereldwijd omzien naar mensen door financiële steun te bieden aan projecten in gebieden waar armoede of oorlog heerst.
 • Het initiëren van nieuwe diaconale projecten in samenwerking met andere kerken, diaconale stichtingen of maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld het project Levensboeken.

Helpt u bij

Doelgroepen

 • Jongeren
 • Ouderen