Samen Ouder Worden

Informatie

Stationsweg 109
6711 PN Ede

Contactpersoon

Johanna Hoving
j.hoving@samenouderworden.nl
06-24115429
Impressie afbeelding van de organisatie

Over deze organisatie

Het programma Samen Ouder Worden is gelieerd aan ‘Langer thuis’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 35 gemeenten in Nederland zetten landelijke vrijwilligersorganisaties in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. Met elkaar leren we van elkaar en ontwikkelen we kennis en kunde.

In Gouda mag ik dit programma vormgeven.

In mijn gesprekken met ouderen zelf, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en de gemeente Gouda, kwam het thema ‘eenzaamheid’ als belangrijk topic om aandacht aan te besteden naar boven. Eenzaamheid is mijns inziens een symptoom van het gebrek aan zingeving, erbij horen, gezien worden en een bijdrage leveren aan een groter geheel. Op deze thema’s ben ik gaan inzetten door samen met jullie activiteiten, gespreksgroepen en producten te ontwikkelen.

Mijn droom is dat de ouderen in Gouda weten waar ze naartoe kunnen met hun vragen en ideeën. Dat ze gezien worden als burgers die ertoe doen en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en dat zij zichzelf ook zo zullen zien en zich ernaar gaan gedragen. Dat ouder wordende Gouwenaren op tijd nadenken over hun talenten en die in zullen blijven zetten op een manier die hen past. Dat ze naast het verlies op allerlei vlakken wat inherent is aan het ouder worden, ook zullen kunnen blijven kijken naar wat ze wel hebben en naar wat ze kunnen toevoegen aan Gouda.

Johanna Hoving

www.zilverenhelden.nl

 

Helpt u bij

Doelgroepen

  • Ouderen