Stichting ZorgPuntGouda

Informatie

2800 BG Gouda
2103
06 53 53 66 77

Contactpersoon

M. Pohlkamp
contact@zorgpuntgouda.nl
06 53 53 66 77

Over deze organisatie

Wij streven naar goede en betaalbare zorg en welzijn in de wijk, met zowel professionals als vrijwilligers.

Het doel is het bieden van goede en betaalbare zorg en welzijn in de wijk en met de wijk. Sommige zorg en welzijnsstaken voeren we als ZorgPuntGouda zelf uit, met vrijwilligers, bij andere diensten kan ZorgPuntGouda opdrachtgever / zorgverlener zijn. Dan zullen professionele krachten uit de wijk worden ingezet.

Als bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk, willen en kunnen wij goede en betaalbare zorg en welzijn in de wijk mogelijk maken. Wij werken met professionele partijen, veelal zzp-ers uit de wijk zelf, die goed betrouwbaar en goed zijn. Ook zijn er vrijwilligers die meehelpen met gerichte ondersteuning, zorg en welzijn in de wijk.

We zijn ook bezig met maaltijden, koken, en maaltijdenbezorging. Hierover komt binnenkort meer informatie.

Helpt u bij

Doelgroepen

  • Ouderen