Dierenbuddy – Dierenbescherming

Informatie

Kastanjelaan 27
2982cm Ridderkerk
088 8113217

Contactpersoon

Jolien Verheul en Nel van Wijngaarden
dierenbuddy.gouda@dierenbescherming.nl
0611245109 of 0623566964
Impressie afbeelding van de organisatie

Over deze organisatie

Dierenbuddy in Gouda

Voor veel ouderen of chronisch zieken zijn huisdieren van groot belang voor hun kwaliteit
van leven. Wanneer functiebeperkingen toenemen wordt tegelijkertijd in veel gevallen het sociale netwerk kleiner. Hierdoor kunnen eigenaren problemen ondervinden bij de verzorging van hun huisdier, terwijl dit dier voor hen juist zo
belangrijk is. De vrijwilligers van Dierenbuddy kunnen deze mensen ondersteunen bij de verzorging van hun huisdier. Zo kunnen mens en dier zolang mogelijk van elkaars gezelschap genieten, ook in een zorginstelling, wanneer die huisdierbezit toestaat.

Vrijwilligers bezoeken eigenaren en hun huisdier en bieden praktische hulp thuis,
bijvoorbeeld:
– Kattenbak of vogelkooi verschonen
– Wandelen met de hond (lange wandeling)
– Naar de dierenarts gaan

De hulp kan één of enkele keren per week worden geboden. Het gaat hier om structurele hulp door vrijwilligers van Dierenbuddy. De hulp is gratis, maar wel uitsluitend bedoeld voor mensen die betaalde hulp niet kunnen financieren en een beperkt sociaal netwerk hebben. In een kennismakingsgesprek bij de eigenaar thuis wordt de behoefte aan ondersteuning geïnventariseerd. Tijdens dit gesprek wordt tevens nagegaan welke rol mantelzorgers of professionele zorgverleners kunnen spelen bij de verzorging van het huisdier. Vervolgens bekijkt de Dierenbescherming welke ondersteuning de vrijwilligers kunnen bieden.

Voor meer informatie: dierenbuddy.gouda@dierenbescherming.nl of http://dierenbescherming/dierenbuddy

Helpt u bij