Over IN Gouda

Informele zorg en sociaal domein?

Het informeel Netwerk is een samenwerking van initiatieven en organisaties die in Gouda uitvoering geven aan informele zorg in het sociaal domein.

Onder informele zorg verstaan we vrijwilligerswerk in georganiseerd verband en specifiek gericht op mensen met wie geen persoonlijke relatie is.

Met sociaal domein bedoelen we alle inspanningen die we met elkaar verrichten rond werk, participatie en eenzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de WMO 2015, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

De huidige kerngroepleden van IN Gouda

Berthie Melissen – Sociaal Team Gouda (Voorzitter)

Sebastiaan Boelhouwer – Sociaal Team Gouda

Chahida El Mossaoui – Stichting Kernkracht

Leontine Doelman – ’t Swanenburghshofje

Wanda Prins – Taalhuis Gouda

Marie-Louise van Muijen – Humanitas

Corry Schouten – Voedselbank Gouda

Tessa Burgers – Samen Voor Goud

Hoe is het allemaal begonnen?

Het idee voor IN Gouda is ontstaan tijdens de eerste Corona golf in 2020. Een aantal Goudse informele partijen werkte op dat moment goed samen om de initiatieven die de Goudse inwoners konden helpen samen te stroomlijnen. Dat werd de basis voor een bredere aanpak. Een missie werd geboren! Hoe mooi zou het zijn als we de talrijke grote en kleine initiatieven in het sociaal domein die onze stad rijk is beter met elkaar zouden kunnen verbinden?

De kerngroep werd uitgebreid met een paar nieuwe partners en IN Gouda werd op 8 april 2021 een feit! Met een mooie aftrap, met een filmuitzending vanuit ons “eigen” Huis van de Stad en een online verbinding met meer dan 80 netwerkpartners. 

De initiatiefnemers

Swanenburgshofje

Wij doen mee aan IN Gouda omdat we er echt in geloven dat we elkaar kunnen versterken in het sociaal domein door kennis te delen of gezamenlijk een onderwerp op te pakken. En natuurlijk is zo’n netwerk ook heel handig om elkaar beter te leren kennen zodat we onze cliënten ook beter kunnen meegeven wat er nog meer in Gouda voor hen mogelijk is.

Samen voor goud

Wij doen mee met IN Gouda omdat we geloven dat het van groot belang is dat organisaties en bewoners elkaar weten te vinden. In de stad hebben we veel kennis en ervaring opgebouwd. Door de verbindingen aan te gaan worden jongeren – die juist in deze tijden van betekenis kunnen zijn – nog beter in staat gesteld zich te ontwikkelen en vrijwillig in te zetten voor en met onze stadsgenoten.

Burennetwerk

Wij doen mee aan IN-gouda omdat we beseffen dat we alleen door samenwerking met andere organisaties elke Gouwenaar, in zijn of haar situatie, kunnen helpen. “Elke Gouwenaar moet gezien worden!”

KernKracht

Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt en samengewerkt wordt met informele organisaties. Informele en formele organisaties kunnen elkaar versterken wat uiteindelijk de burger van Gouda ten goede komt. Veel hulp en ondersteuning kan ook informeel maar dat vraagt ook een cultuurverandering. daar wil ik graag voor inzetten.

Taalhuis

“Om het aanbod goed onder de aandacht te krijgen is samenwerken met andere partners essentieel. Iedereen moet de kans krijgen om zijn taal verder te ontwikkelen!”

Sociaal Team

Wij doen mee omdat we geloven in de kracht van de samenleving. Veel mensen en organisaties maken zich sterk in Gouda. Dat kan samen nog beter, sterker en mooier: helpen en geholpen worden gaan zo hand in hand!

Missie: Samen voor een sociaal en verbonden Gouda

Download “Wat is IN Gouda” (PDF)

Wie we zijn

IN Gouda is een netwerk van Goudse vrijwilligersorganisaties en initiatieven in het sociaal domein. Organisaties bekijken

Waar we voor staan

Informele zorg in Gouda sterker maken. Samen zijn we krachtiger. We vinden de vrijwilliger die past bij de hulpvraag Iedere Gouwenaar met een hulpvraag op de juiste plek. Informeel waar mogelijk, formeel waar nodig.

Onze uitgangspunten

Samenwerken als middel, niet als doel.
Elke organisatie werkt vanuit zijn eigen visie & uitgangspunten.
We benutten elkaars expertise.

Onze aanpak

Inzicht & overzicht op het totale aanbod van informele zorg in Gouda. Vertegenwoordiging van de informele zorg. Samen projecten oppakken. Gebruik maken van elkaars diensten.

Doe ook mee!

Ook u kunt meedoen. Deelnemers binnen IN Gouda zijn vrijwilligersorganisaties, organisaties met zowel professionele krachten als vrijwilligers, mensen die zich op persoonlijke titel inzetten binnen het sociaal domein.

Download “Presentatie IN Gouda” (PDF) of organisatie aanmelden