PCI-Gouda

Contactpersoon

Ton van Rhijn
secretariaat@pci-werkgroepgouda.nl

Over deze organisatie

PCI-Gouda is een werkgroep van de diaconie van de katholieke kerk in Gouda. Wij zetten ons in voor mensen met concrete noden en behoeften die veelal een dringend karakter hebben. De zorg om en solidariteit met de medemens die het financieel en maatschappelijk moeilijk heeft, zijn leidend bij onze activiteiten. Wij ondersteunen mensen ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging.

PCI-Gouda probeert mensen die het door omstandigheden financieel moeilijk hebben met een eenmalige gift een zetje in de goede richting te geven. Onze hulp is kortdurend en – hoe klein ook – gericht op een verbetering van de leefsituatie van de aanvrager.

Behalve met een gift in geld of in natura kunnen wij hulpvragers soms helpen door ze gericht te verwijzen. Bijvoorbeeld naar de gemeente, de Voedselbank, DUO (de instantie voor studiefinanciering), de Non-Foodbank, goedkope winkeladressen, schuldhulporganisaties. Wanneer een aanvraag een groot bedrag betreft, adviseren wij altijd ook nog een aanvraag in te dienen bij een of meer andere fondsen.

Particulieren kunnen zelf een aanvraag voor individuele ondersteuning doen. De hulpaanvragen ontvangen wij echter meestal via professionele hulpverleners.

Helpt u bij

Thema's