Vincentius Gouda

Contactpersoon

Hugo van Rooijen
06 40 04 80 40

Over deze organisatie

De Vincentiusvereniging Gouda bestaat sinds 1849 en bekommert zich om iedereen in nood; ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Ondanks onze verzorgingsstaat verkeren medemensen in achterstand, vaak onder erbarmelijke (financiële) omstandigheden. De vereniging heeft open oog en oor voor hun situatie, biedt hulp of verlichting.

Voortdurend zoeken we naar nieuwe wegen om deze hulp te concretiseren. Daarbij zijn alle vormen van ondersteuning en bijdragen van harte welkom. Samen werken we aan het motto:

Voorzitter : Hugo van Rooijen, telefoon 06 40 04 80 40

Secretaris : Marianne Lafeber, telefoon 06 16 23 90 23

 

ieder mens telt

Helpt u bij

Thema's